– regulamin

Obowiązuje mnie regulamin szkół jogi, w których prowadzę zajęcia.