– praktyka

W praktyce Ashtanga Jogi wyróżniamy następujące etapy:

 yoga class 1

wprowadzenie

Są to zajęcia dla osób nie ćwiczących nigdy wcześniej Ashtanga Jogi, a także dla osób, które miały długą przerwę w ćwiczeniach. Zaczynamy od wyjaśnienia podstawowych pojęć ujaji, bandh, drishti, vinyasy. Wykonujemy proste ćwiczenia skupiające uwagę na oddechu i właściwej postawie ciała. Delikatnie ćwiczymy przechodzenie między pozycjami zgodnie z wdechem i wydechem. Następnie omawiamy i uczymy się poprawnego wykonywania powitań słońca A i B, które powtarzamy kilka razy w celu utrwalenia. Przerabiamy pozycje stojące pierwszej serii. Skupiamy się na uelastycznieniu i wzmocnieniu ciała oraz koncentracji. Regularna praktyka na zajęciach wprowadzających jest procesem rozwojowym, gdyż umożliwia dodawanie kolejnych pozycji i z czasem buduje pełną praktykę Ashtanga Jogi.

yoga class 3

pierwsza seria prowadzona

PSP to kolejny krok, po zajęciach wprowadzających, przygotowujący do Ashtanga Jogi. Dla osób ćwiczących już wcześniej asany jest sposobem na przypomnienie, odświeżenie i ugruntowanie praktyki. Zajęcia trwają około 90 minut i są prowadzone w tradycyjny sposób przez nauczyciela, który nadaje całej grupie rytm, liczy vinyasy, sugeruje punkty drishti, może udzielać korekt pozycji słownie lub manualnie. Kolejność asan jest zawsze taka sama, której właśnie pilnuje nauczyciel. W asanie pozostaje się na pięć oddechów. Uwaga uczestników skierowana jest na płynność ruchów z oddechem, co wyzwala w grupie niezwykle pozytywną energię. Często w czasie takich zajęć ma się wrażenie pływania i  wyłączenia myślenia, a po zakończeniu osiąga się poczucie głębokiego relaksu.

styl mysore

Mówi się zajęcia w stylu mysore. Co to oznacza? Mysore to miasto na południu Indii, które jest kolebką Ashtanga Jogi. Tu działał Krishnamacharya, potem Sri K. Patthabi Jois, a dziś jego wnuk Sharath Jois – najważniejsi nauczyciele Ashtanga Jogi. Od tego miejsca wzięła nazwę ta tradycyjna metoda nauczania i praktykowania – styl mysore.  Jest to bardzo zindywidualizowany styl. Uczeń ćwiczy sam, w rytmie własnego oddechu i na miarę swoich możliwości, poznaną wcześniej stałą serię asan. Nauczyciel udziela korekt pozycji. Daje indywidualne wskazówki, skupia się pojedynczo na każdym praktykującym, prowadząc go coraz dalej w serię. Jest to najwłaściwsza i najefektywniejsza metoda prowadzenia zajęć z jogi, umożliwiająca samopoznanie i rozwój, odczucie obecnego momentu i własnej kondycji psycho-fizycznej oraz pełnej koncentracji na oddechu. Praktyka w stylu mysore powinna być codzienną aktywnością, jeżeli nie w szkole jogi, to wymaga kontynuowania w domu.